Temel Seviye Siber Güvenlik Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi İşletim sisteminin temel görevlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

E) Hesap Yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi ağ cihazlarından değildir?

Correct! Wrong!

D) Telgraf

3. Veriyi ağın tamamına dağıttığı için ağın trafik yoğunluğunu yüksek, performans düşüktür. Bu ağ cihazı hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Hub

4. Ip, port, içerik filtreleme gibi çeşitli filtreleme özellikleri ile veri paketlerini inceleyerek istenmeyen erişimleri ve trafiği engellemek için kullanılan ağ bağlantı cihazı hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Firewall

5. OSI modeli kaç katmandan oluşur?

Correct! Wrong!

C) 7

6. Veri ve Bilgi için aşağıda verilen önermelerden hangisi hatalıdır?

Correct! Wrong!

A) Bilgi tek bir üniteden oluşur. Veri ise gruplandırılmış verilerden oluşabilir.

7. Bilgi güvenliği üç temel unsurdan oluşur. Bu üç temel unsur nelerdir?

Correct! Wrong!

A) Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik

8. Lamer'lar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

A) Yeterli hacking bilgisine sahiptirler

9. Güçlü Parola oluştururken aşağıda verilen kriterlerin hangisine dikkat edilmez?

Correct! Wrong!

A) Doğum tarihi gibi özel bilgilerin kullanılmasına

10. Aşağıda verilen parola örneklerinden hangisi diğerlerine göre daha güçlü paroladır?

Correct! Wrong!

D) @_43A-f6

11. Aşağıdakilerden hangisi bir tarayıcı değildir?

Correct! Wrong!

B) Excel

12. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan korunma yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

E) Çok kişinin kullandığı bilgisayarda, bankacılık işlemlerini yapmak,

13. Aşağıdakilerden Hangisi zararlı yazılım çeşitlerinden değildir?

Correct! Wrong!

C) Router

14. Kopyalanmak, yayılmak veya çalışmak için kullanıcıya ihtiyaç duymazlar. Bu zararlı yazılım çeşiti hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Worm

15. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan korunmak için alınacak tedbirlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

B) Mail adresine gelen mailleri zamanında okumak

16. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Mühendislerde bulunan genel özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

A) Teknik bilgi ve donanım sahibidirler

17. 7825cfb8b426630205b9305daeb4ffdc şifreli metindeki kodun çözümü nedir?

Correct! Wrong!

D) Başarılar

18. Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, bir şifreleme algoritması hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Md-5

19. Aşağıdakilerden hangisi donanım birimi değildir?

Correct! Wrong!

20. Kullanıcı ile bilgisayar sistemini oluşturan tüm yazılım ve donanım birimleri arasından iletişimi sağlayan nedir?

Correct! Wrong!

B) İşletim Sistemi

Bir cevap yazın

Tüm hakları saklıdır © 2018 Design: Emre Önal
WhatsApp chat