T3 Siber Güvenlik -Genel Değerlendirme Sorular

1. "DENEYAP" kelimesi Sezar algoritması ile şifrelendiğinde elde edilebilecek sonuçlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

C) LFZXPSE

2. Elimizde bulunan şifreleri yada hashleri araçlarla deneme yanılma ile bulma yöntemi hangisidir

Correct! Wrong!

D) Brute-Force

3. Kali Linux’un içinde gelen güzel wordlistlere hangi dizinden ulaşabilirsiniz?