Linux Ağ Arayüzü Yapılandırma Komutu-ip

IP, birçok görevi gerçekleştirmek için kullanılan çok güçlü bir yardımcı programdır. ifconfig ve route komutu gibi birden çok eski yardımcı program daha önce bu işlevleri gerçekleştirmek için kullanılıyordu. Bu yazıda ip komutunu kullanarak ağ arayüzlerini ve rotalarını yapılandırmak için farklı örnekler paylaşacağım . İsterseniz daha önce paylaştığımız ağ arayüzünü ifconfig komutu ile yapılandırma yazısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:ip komutu kullanılarak yapılan tüm değişiklikler sadece geçerli oturum için uygulanır ve kalıcı olarak yeniden başlatılmaz. Genellikle günlükleri aktarmak veya sunucuya erişmek için ağı geçici olarak etkinleştirmek üzere linux rescue modunda veya acil durum modunda geçici ağ atamaları yapmak için ipkomutunu kullanıyoruz .ip komutu birçok Linux dağıtımında kullanılabilir durumdadır. Eğer yüklü değilse aşağıdaki komutları kullanarak yükleyebilirsiniz.Redhat tabanlı sistemler için

# sudo yum -y install iproute

Debian tabanlı sistemler için

# sudo apt -y install iproute

TÜM ARAYÜZLERİN IP YAPILANDIRMA BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

# ip addr show komutu ile mevcut tüm arayüzlerin IP adresini görüntüleyebilirsiniz.

Yukarıdaki çıktıya göre makinemde eth0, docker0 ve  loopback arayüz de dahil olmak üzere 3 arayüz vardır.

Arayüzlere atanmış IP adresleri ve arayüzlerin MAC adresleri gibi bilgiler ayrıca arayüzlerin UP-DOWN durumu da görüntülenmiştir. Örneğin eth0 arayüzü etkin (UP) iken docker0 arayüzü etkin değildir (DOWN)

BELİRLİ BİR ARAYÜZÜN IP YAPILANDIRMA BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

Sadece bir arayüzün Ip bilgilerini görüntülemek için ip addr show komutu ile birlikte dev paramatresi ile birlikte ilgili arayüz belirtilir. Aşağıdaki resimde sadece eth0 arayüzünün bilgileri görüntülenmiştir.

 BAĞLANTI DURUMUNU KONTROL ETMEK

Ağ arayüzlerinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu kontrol etmek için ip link komutu kullanılır. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere eth0 arayüzü UP docker0 arayüzü DOWN durumdadır.

ip3

Sadece bir arayüzün durumunu görüntülemek için ip link show dev eth0 komutu kullanılır.

ip4

ARAYÜZLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA VE  ETKİNLEŞTİRME

ip link set eth0 down komutu ile eth0 arayüzü devre dışı bırakılabilir. Aşağıdaki resimde ilgili komutla arayüz devre dışı bırakılmış ve sonra da durumu görüntülenmiştir.

Şimdi de ip link set eth0 up komutu ile arayüzü tekrar etkin duruma getirelim. Aşağıdaki resimde ilgili komutla arayüz etkinleştirilmiş ve sonra da durumu görüntülenmiştir.

ARAYÜZE IP ADRESİ ATANMASI

ip addr add komutu ile belirtilen arayüze IP adresi atanır. Aşağıdaki örnekte eth0 arayüzüne 192.168.1.67 IP adresi atanmıştır.

ARAYÜZE ATANAN IP ADRESİNİN  SİLİNMESİ

ip addr del komutu ile belirtilen arayüze atanan IP adresi silinir. Aşağıdaki örnekte eth0 arayüzüne atanan 192.168.1.67 IP adresi silinmiştir.

ARAYÜZE ATANAN TÜM BİLGİLERİN SİLİNMESİ

Yukarıdaki örnekte sadece atanan IP adresinin nasıl silineceğini gördük. IP adresi, alt ağ maskesi yayın adresi gibi bilgileri tek seferde silmek için ip addr flush komutu kullanılır. Aşağıdaki örnekte eth0 arayüzüne atanan tüm bilgiler silinmiştir.

ARAYÜZÜN AYRINTILI İSTATİSTİKLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK

ip link show komutu -s parametresi ile kullanılırsa ilgili arayüzün ayrıntılı istatistik bilgileri görüntülenir. Aşağıdaki örnekte eth0 arayüzünün ayrıntılı istatistik bilgileri  görüntülenmiştir.

MEVCUT ROTALARI GÖRÜNTÜLEME

ip route list komutu ile mevcut rotalar görüntülenir. ip route ve ip route show komutları da aynı çıktıyı verir.

YÖNLENDİRME TABLOSUNA VARSAYILAN ROTA EKLEME

ip route add default komutu ile yönlendirme tablosuna yeni bir varsayılan rota girişi eklenir.

VARSAYILAN ROTAYI YÖNLENDİRME TABLOSUNDAN SİLMEK

ip route delete default komutu ile yönlendirme tablosuna ekleneni varsayılan rota girişi silinir.

Bir cevap yazın

Tüm hakları saklıdır © 2018 Design: Emre Önal
WhatsApp chat